Resultaten

1_lugaresrealesincreibles_full_landscape.jpg

De resultaten van deze vorm van aanpak zijn 3-ledig.

Het geeft resultaat op het psychosomatische-, mentale- en emotionele vlak.

 

Psychosomatisch

Er vindt een herstel plaats van het weerstandsvermogen en de energie van de cliënt.  Ook vermindert de overgevoeligheid en ervaart men minder lichamelijk klachten. 

 

Mentaal

Er komt inzicht en begrip in het probleem.

 

Emotioneel

Na de sessie is men in staat om de eigen emoties beter te herkennen, te uiten en te begrijpen. Men ervaart weer zelfvertrouwen, innerlijke rust, zelfacceptatie, herstel van inlevingsvermogen en positieve emoties zoals bijv. blij zijn om/over iets.