Contact met het hogere zelf

Workshop in contact komen met het Hogere Zelf

Je Hogere Zelf ben je zelf! Het is de megafoon van je Ziel, de verbinding tussen het geestelijke en het spirituele. Je Hogere Zelf komt door via je dromen, je intuïtie, het innerlijk weten, het innerlijk zien en horen.

De bedoeling van deze workshop is om de signalen van je Hogere Zelf nog concreter te (h)erkennen en deze te integreren in je bestaan. Daarmee leg je tevens  een belangrijke basis om (samen) te werken met cliënten waarin je interventies kunt toepassen om hen meer op een holografischer wijze te begeleiden.

Ieder mens heeft een uniek referentiekader dat zich vertaalt in zijn normen en waarden maar ook in zijn innerlijk weten wat zich o.a. uit in beelden, symbolen, gedachten en signalen van het lichaam.

Het Hogere Zelf zend deze signalen uit vanachter de sluier tijdens een sessie en het is aan ons als begeleiders om dit te signaleren, bij aan te sluiten en er mee te kunnen werken.

Bewuster worden van het contact tot je Hogere zelf heeft daarom een belangrijke eerste plaats in deze workshop. Het legt de basis tot nauwere samenwerking tot je cliënten en de verbinding tot andere mensen in jouw omgeving. 

Daarnaast ligt de nadruk ook in het werken met cliënten waarin interventies tot het Hogere Zelf van nut kan zijn in episodes voorafgaand en/of tijdens een sessie: denk bijvoorbeeld aan een overkoepelende blik in zielenthema’s of de verbindingen tot zielsgenoten of indrukken vanuit vorige levens hier op Aarde of elders!

Onderwerpen die verder aan bod komen zijn: multidimensionaliteit, holografische gewaarwording, synchroniciteiten, symboliek, dromen, kleuren, fijnstoffelijke trillingen, door- en nawerkingen van trauma’s in dit en andere levens, verbale en non-verbale signalen, de vier lichamen (fysiek, mentaal, emotioneel, spiritueel), de yin- en yangenergieën in ons.

Deze workshop staat open voor iedereen die mensen begeleiden in hun persoonlijke innerlijke groei.

Datum: zaterdag 21 mei 2022 van 10.00 tot 17.00 in Diepenbeek

U kunt zich inschrijven door betaling van 150 euro op rekening BE07 0688 9229 7266

op naam van ATRB  Bierbeek met vermelding workshop “In contact komen met het Hogere Zelfs”

Meer info:

Mail:

Telefoon: 0494/11.22.32