Privacybeleid ATRB

Naar aanleiding van de vernieuwde Europese wet van de privacy  (wet van 25 mei 2018), verklaart ATRB dat de gegevens van de docenten, de mentors en de studenten  niet zullen gebruikt worden voor externe commerciële doeleinden en niet zonder hun toestemming zal worden doorgegeven.
 ATRB verbindt zich er toe de privacy van de docenten, de mentors , de studenten en hun oefencliënten te respecteren .

Bewaren gegevens

ATRB houdt volgende gegevens bij:

Docenten:

 • naam en contactgegevens (mail, telefoon en adres)
 • documenten in verband met het uitoefenen van hun job in concreto lesmateriaal
 • facturen

Mentors:

 • naam en contactgegevens (mail, telefoon en adres
 • facturen.

Studenten:

 • naam en contactgegevens (mail, adres en telefoon)
 • documenten in verband met de studies
 • verslagen leercoach-sessie
 • verslagen huiswerkgroep
 • verslagen aangaande het mentorschap
 • verslagen eindwerk
 • evaluaties (algemene en persoonlijke)
 • examens (theorie en praktijk)
 • kopies certificaat workshops
 • facturen
 • scriptie.                                                                           

 

 

De gegevens worden bewaard  op stick en op de PC van de directie in een apart document , genaamd ‘School’ .

Ze worden bewaard gedurende tenminste 10 jaar . Zonder tegenreactie zal elk document steeds voor 10 jaar worden verder bewaard.

De gegevens kunnen ten alle tijden opgevraagd worden, maar enkel die gegevens die te maken hebben met de opvrager zelf.

Toestemming bewaring gegevens

Alle docenten, mentors en studenten zullen deze privacyverklaring ontvangen en kunnen, indien gewenst, in beroep gaan.
Indien er geen reactie komt binnen de 10 dagen, wordt dit document als aanvaard beschouwd.
Leercliënten ontvangen eveneens deze privacyverklaring.

Directie ATRB