Toepassingsgebied

Transpersoonlijke Regressie kan een hulp bieden bij diverse klachten en problemen op psychisch, lichamelijk of geestelijk gebied.
Deze klachten kunnen onder meer zijn:

  • relatieproblemen
  • verslavingen
  • fobieën
  • angsten
  • eetproblemen
  • seksuele problemen
  • depressie
  • lichamelijke klachten
  • zingeving in het leven.

Maar Transpersoonlijke Regressie  kan ook toegepast worden om latente krachten of talenten op te sporen en naar het hier en nu te brengen.

 

Als cliënt dien je bereid te zijn om naar de oorsprong van het probleem te gaan, ook als dit niet altijd even mooi of aangenaam is. De confrontatie met de eigen schaduwkanten is niet steeds gemakkelijk maar nodig om aan het einde van de rit een bevrijding en opluchting te ervaren. Naast inzicht en begrip van het probleem, komt er ook een aanvaarding van zichzelf. De cliënt ervaart na ontdekking van het probleem, rust en berusting. Uiteindelijk zal het probleem als het ware wegsmelten.
 
De meerwaarde van deze vorm van aanpak is dat de puzzelstukjes op een gegeven moment in elkaar vallen. Wat men overhoudt is zelfkennis die leidt naar standvastigheid, zelfaanvaarding en openheid naar de anderen en de wereld zonder zichzelf weer te verliezen.

De resultaten van deze vorm van aanpak zijn 3-ledig.

Het geeft resultaat op het psychosomatische-, mentale- en emotionele vlak.

Psychosomatisch

Er vindt een herstel plaats van het weerstandsvermogen en de energie van de cliënt.  Ook vermindert de overgevoeligheid en ervaart men minder lichamelijk klachten. 

Mentaal

Er komt inzicht en begrip in het probleem.

Emotioneel

Na de sessie is men in staat om de eigen emoties beter te herkennen, te uiten en te begrijpen. Men ervaart weer zelfvertrouwen, innerlijke rust, zelfacceptatie, herstel van inlevingsvermogen en positieve emoties zoals bijv. blij zijn om/over iets.