Methode

De Academie voor Transpersoonlijke Regressie België volgt in grote lijnen de methode van Tasso NL.

Er wordt geen gebruik gemaakt van hypnose maar van een vorm van trance. Je kunt dit vergelijken met de toestand tussen slapen en waken.
De hulpvraag, het probleem, is het uitgangspunt waar rond zal gewerkt worden. Dit laatste, het woordje ‘werken’ is van cruciaal belang in heel het proces. Het is de cliënt zelf die, mits hulp van de Regressie Professional, met zijn probleem aan de slag gaat.
Het idee hier achter is, dat in elk probleem ook de oplossing schuil gaat. En wie beter dan de cliënt zelf kent de cliënt?

Tijdens een sessie komt de cliënt tot inzicht en begrip, zowel op emotioneel als op lichamelijk en geestelijk gebied.

In tegenstelling tot Tasso NL biedt de ATRB een driejarige opleiding aan.
De eerste twee jaren bieden de student de kans om de technieken volledig te begrijpen, te hanteren en toe te passen.
Het derde jaar biedt de studenten de kans om aan hun scriptie te werken, leer-professional te zijn en een verdieping in de lesmaterie te verwerven.

Ook het mentorschap is enigszins anders. De studenten zullen door de mentor van nabij gevolgd worden en dit doorheen de drie jaren. De mentor zal elk weekend een paar uur aanwezig zijn en zal ook elk weekend met elke student een kort of langer gesprek hebben.

Dit heeft tot doel dat iedere cliënt drie jaar lang samen met zijn mentor zijn eigen proces aangaat, evalueert, opvolgt en tot een goed einde brengt.
Uiteraard is de mentor ook voor en na de weekends bereikbaar. Studenten met vragen, opmerkingen kunnen steeds contact opnemen met hun mentor per mail.

Let op: Wij leiden geen medici  op en willen ook de plaats van een medisch geschoolde therapeut of arts niet innemen. 

Indien een cliënt medisch wordt begeleid, respecteren we dit en geven nooit enig medisch advies.