Wat is regressie

Hoe werkt het, hoe ziet een sessie eruit?

De cliënt wordt terug gebracht naar eerdere ervaringen, beelden, geluiden, die  uit het onbewuste naar boven komen. Tegelijk is hij zich bewust van de geluiden van buitenaf zoals het stemgeluid van de coach of een voorbijrijdende auto.

Tijdens een sessie  wordt er geen gebruik gemaakt van hypnose, enkel van een lichte trance, een bewustzijn dat je kunt vergelijken tussen slapen en waken.
Herbeleving van de oorspronkelijk situatie en inzicht in het ontstaan van een probleem, maken dat de cliënt het probleem kan loslaten.

 

Lichaamswerk en energiewerk ondersteunen dit proces.
Belangrijk detail is dat er wordt uitgegaan van het feit dat de cliënt naast het probleem, ook de oplossing van dat probleem in zich heeft. De Regressie Professional hoeft enkel te begeleiden en te ondersteunen opdat de cliënt een bevrijdende catharsis beleeft.

Ontwikkelingen in de regressie 

In de vorige eeuw (1970-1980) ontwikkelde zich de Regressie en nog steeds gaan de ontwikkelingen door. Technieken en de toepassingsgebieden ontwikkelen mee. Denk hierbij bijvoorbeeld aan opstellingen. Ook de naam ontwikkelde zich door, tegenwoordig spreken we meer van ’transpersoonlijke regressie’ omdat dat de lading meer dekt. Transpersoonlijke regressie behelst véél en véél meer dan het alleen herbeleven van de ervaring waarin het probleem is veroorzaakt.

Transpersoonlijke Regressietherapie betekent namelijk dat we voorbij de grenzen van het persoonlijke gaan. 

Beelden en belevingen kunnen opkomen vanuit het onderbewuste die een oorsprong in een vorig leven lijken te hebben.

Het gaat dan dus verder dan over de persoon op zich.Het transpersoonlijke is een belangrijk aspect geworden binnen de coaching.